Hva man kan forvente av krav ved små forbrukslån

Smålån er populære blant nordmenn, blant annet fordi de utbetales på en effektiv måte og kan brukes til å betale spontane utgifter som skulle dukke opp. Plutselig må bilen på verksted, og man ender opp med å måtte punge mer enn man har råd til. Da er det fint å ha denne typen lån å støtte seg på, fra aktører som re:member.

Samtidig er ikke alt rosenrødt. Smålån er dyre, og kan ha svært høy rente. Alle som skal ta opp et slikt lån oppfordres til å betale lånet ned så fort som mulig, slik at man ikke taper unødvendig mye penger. Nedbetalingstiden på smålån er kort i utgangspunktet, og man bør strebe etter å gjøre den enda kortere.

Vanlige vilkår

Et smålån er vanligvis mellom 1 000 og 70 000 kroner, men hos visse banker er det snakk om mer. Fordi et smålån er et lån uten sikkerhet, stilles det en del krav. Ulike banker opererer med ulike kriterier, men den høye renten (mellom 25 % og 200 %) må man alltid regne med.

Det er risikabelt for bankene å innvilge usikrede lån. Derfor er man nødt til å vise seg som betalingsdyktig. Bankene vil se på blant annet inntekt og betalingshistorikk, og ofte er det krav om årlig brutto lønn på minst 200 000 kroner. Man bør heller ikke ha løpende inkassosaker eller betalingsanmerkninger, da disse vitner om dårlig betalingsevne.

Myndighetens krav

Banker skal etter forskrifter fra myndighetene nøye vurdere hver enkelt lånsøker. Dette er til alles beste, da ingen er tjent med at låntakere ikke kan håndtere lån de har søkt om. Søkere skal kunne håndtere gjelden sin i et teoretisk scenario hvor renten økes med 5 %. Maks nedbetalingstid skal ikke være mer enn 5 år.

Ved smålån bør nedbetalingstiden for øvrig være lavere enn dette. Et billig smålån er et som nedbetales raskt. Den totale gjeldsbelastningen skal heller ikke overstige søkerens årlige bruttoinntekt gange 5. Når både myndigheter og banker stiller krav til hvem som får innvilget søknader, er det i håp om å forhindre at folk låner mer enn de kan håndtere.

Smålån utbetalt samme dag

I visse tilfeller er det faktisk mulig å få smålån utbetalt samme dag som man søker. Dette forutsetter gjerne at man søker om morgenen (før 13:00). Trenger man penger kvikt er dette fint å vite om, men man skal likevel være føre var. Gjør man ikke seg kjent med alle lånevilkår, kan man fort gå på en smell.

Spontane låneavgjørelser bør være forbeholdt kunder som kjenner sin egen privatøkonomi ut og inn. Man må vite at man har nok til overs hver måned til å dekke den nye månedlige gjeldsutgiften. Her gjelder det å vite forskjellen på nominell og effektiv rente, slik at man vet hva man faktisk vil ende opp med å måtte betale.

Effektiv og nominell rente

Den effektive renten betegner lånets totalkostnad, og den fastsettes av banken etter kredittsjekk. Hvor god rente man får, avhenger altså av bankens inntrykk av søker. Effektiv rente inkluderer nominell rente, pluss forskjellige gebyrer. Her finner vi termingebyr og etableringsgebyr, som begge kan være forholdsvis høye når det er snakk om smålån. Nominell rente betegner kun bankens grunnrente.

Den nominelle renten er altså noe misvisende, fordi den ikke tar andre faktorer med i beregningen. Når man ser på lånetilbud må man forsikre seg om at det er den effektive renten man har å gjøre med, ikke den nominelle. Effektiv rente er alltid høyere enn den nominelle, som ofte er den långivere reklamerer med.

Oppsummering – smålån og vilkår

  • Smålånets korte nedbetalingstid resulterer i den lave renten
  • Bankenes vilkår varierer, men noen er vanligere enn andre

Både myndighetene og bankene selv stiller krav til låntakere, og særlig usikrede lån som smålån er risikabelt for bankene. Smålån har høy rente, som det er ytterst viktig at man orienterer seg om før man takker ja til et lån. Den effektive renten vil alltid være høyere enn den nominelle, og man må også ta høyde for gebyrene.